OPS Fajsławice Dożywianie dzieci w szkole
Dożywianie dzieci w szkole
PDF Drukuj

 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie OPS Fajsławice). Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.);
  • nakaz podatkowy za bieżący rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie z PUP;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia podania pracownik socjalny OPS Fajsławice przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).
Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 


logoefsmale.png